Introductie advocaat

Reka Remport Urban (geboren in 1979, gehuwd, moeder van één dochter) heeft in 2002 haar rechtenstudie aan de Vrije Universiteit voltooid en begon haar carrière als advocaat in het arrondissement Amsterdam. Reka heeft later ook een postdoctorale mediation-opleiding gevolgd bij ProEducation (verbonden aan Hogeschool Amsterdam). Met haar verhuizing naar het zuiden is Reka in 2007 als advocaat en NMI- mediator in dienst getreden bij een middelgroot advocatenkantoor in Bergen op Zoom. Aldaar heeft zij zich verder gespecialiseerd in het familierecht. Zij is geregistreerd als advocaat bij het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO) en kan rechtszoekenden in internationale kinderontvoeringszaken bijstaan.

Reka staat op de mediators-lijsten van de rechtbanken Middelburg en Breda. In de meeste gevallen zijn de door de gerechten doorverwezen mediationzaken omgangsregelings- en gezagskwesties. Voorts kan Reka benoemd worden tot bijzonder curator voor minderjarigen die in een familierechtelijke procedure betrokken zijn geraakt. Reka is hiernaast –vanwege haar taalkennis en afkomst- aanspreekpunt voor in Nederland woonachtige Hongaarse rechtszoekenden. Zo komen ook Hongaarse cliënten via het Hongaarse Consulaat bij Reka terecht. Reka neemt ook deel aan het verwijsarrangement van het Juridisch Loket.

Lidmaatschappen:

  • Nederlandse Orde van Advocaten
  • Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO) / Juridisch expertise centrum & crossborder mediation
  • Raad voor Rechtsbijstand (RvR)
  • Mediatorsfederatie Nederland (MfN)
  • Stichting Kwaliteit Mediators (SKM)
  • Vereniging voor Familie-en Jeugdrecht